15 lipca 2024


Litania do św. Małgorzaty Marii Alacoque

Litania do św. Małgorzaty Marii Alacoque


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa,
Święty Józefie, Patronie dusz Bogu poświęconych,
Święty Janie, Apostole Boskiej miłości,
Święty Franciszku Salezy i Święta Joanno, Franciszko de Chantal, Założycielko Zakonu Nawiedzenia Sióstr Wizytek,módlcie się za nami
Święta Małgorzato Mario, módl się za nami.
Święta Małgorzato Mario, dziewico, od dzieciństwa poświęcona Jezusowi,
Święta Małgorzato Mario, dziecię ukochane Maryi,
Święta Małgorzato Mario, chwało Zakonu Nawiedzenia,
Święta Małgorzato Mario, ulubienico Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, uczennico ukochana Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, powiernico nieskończonej miłości Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, powiernico Jego Boleści z powodu ludzkiej niewdzięczności,
Święta Małgorzato Mario, oblubienico wierna Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, pocieszycielko Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, apostołko nabożeństwa do Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, wielbicielko żarliwa Najświętszego Sakramentu,
Święta Małgorzato Mario, oblubienico, poświęcająca się jako zadośćuczynienie Sercu Jezusowemu za niewdzięczność i zapomnienie ludzkie,
Święta Małgorzato Mario, miłośniczko żarliwa krzyża Chrystusowego,
Święta Małgorzato Mario, przemożna Orędowniczka w nawracaniu dusz niewiernych i zatwardziałych grzeszników,
Święta Małgorzato Mario, ofiaro miłości,
Święta Małgorzato Mario, duszo, pozostająca pod szczęśliwą opieką Twojego Anioła Stróża,
Święta Małgorzato Mario, chwało Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, rozkoszy Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, dziedziczko w czasie i w wieczności wszystkich skarbów Serca Jezusowego,
Święta Małgorzato Mario, naśladująca Jezusa, cichego i pokornego sercem, która byłaś doskonale posłuszna,
Święta Małgorzato Mario, miłośniczko życia upokorzonego i oderwanego od wszystkiego, co nie jest Bogiem,
Święta Małgorzato Mario, mistrzyni roztropna i oświecona w życiu wewnętrznym,
Święta Małgorzato Mario, orędowniczko przemożna dusz w czyśćcu cierpiących,
Święta Małgorzato Mario, Ty, co zaczerpnęłaś w Sercu Jezusowym miłość tak wspaniałomyślną i tak pełną współczucia dla bliźniego,
Święta Małgorzato Mario, w życiu im po śmierci jaśniejąca cudami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

W.: Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną,
O.: Stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś świętą Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu Chryste, któryś niewypowiedziane bogactwa Serca Twojego Świętej Małgorzacie Marii Dziewicy cudownie objawił, pozwól nam przez jej zasługi i naśladowanie, abyśmy Cię we wszystkim i nad wszystko miłując, zasłużyli sobie na wieczne w tymże Sercu Twoim mieszkanie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

O słodka i miła Serca Jezusowego Oblubienico, św. Małgorzato Mario, kwiecie powabny i skromny fiołku, któryś ozdobił i upiększył ogród Zakonu Nawiedzenia, o perło droga i najbogatsze dziedzictwo rodziny św. Franciszka Salezego i św. Joanny Franciszki, o Święta Dziewico, módl się za nami. O Ty, której Pan Jezus objawił bogactwa niewypowiedziane swojego Serca i powierzył najskrytsze tajemnice swych boleści, pragnień i miłości swojej, uproś mi przyczyną swoją – łaskę, abym coraz większy zapał czując w sercu moim, coraz bardziej i bardziej wzrastał/a/ w miłości Najsłodszego Serca Jezusa mojego i to Serce Najsłodsze z Tobą i ze wszystkimi Świętymi wielbił/a/ przez nieskończone wieki wieków. Amen.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.