16 lipca 2024


Litania do Świętej Rity

Litania do św. Rity


Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, módl się za nami.
Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami.
Obrono i ucieczko opuszczonych, módl się za nami.
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, módl się za nami.
Przykładzie łagodności i pokory, módl się za nami.
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, módl się za nami.
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, módl się za nami.
Ozdobo zakonu augustiańskiego, módl się za nami.
Różo miłości, módl się za nami.
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami.
Oblubienico Jezusa cierpiącego, módl się za nami.
Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona, módl się za nami.
Święta Rito, rana na czole ozdobiona, módl się za nami.
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Boża, módl się za nami.
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, módl się za nami.
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, módl się za nami.
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, módl się za nami.
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami.
Abyśmy się wyrzekli miłości własnej, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Jego Wole zawsze wypełniali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Twoje cnoty naśladowali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
We wszystkich prośbach, wspomagaj nas Panie.
We wszystkich niebezpieczeństwach, wspomagaj nas Panie
We wszystkich potrzebach i uciskach, wspomagaj nas Panie
W każdym smutku i przeciwności, wspomagaj nas Panie
W krzyżu i cierpieniu, wspomagaj nas Panie
W godzinę śmierci, wspomagaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święta Rito.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze Niebieski, Ty dałeś św. Ricie udział w Męce Chrystusa,
udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień,
abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Wersja do druku

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.