19 czerwca 2024


Litania do Świętej Zuzanny

Litania do św. Zuzanny


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Zuzanno, męczennico, módl się za nami.
Święta Zuzanno, otwarta naprawdę, módl się za nami.
Święta Zuzanno, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie, módl się za nami.
Święta Zuzanno, czcicielko jedynego Boga, módl się za nami.
Święta Zuzanno, posłuszna natchnieniom Bożym, módl się za nami.
Święta Zuzanno, ciesząca się łaską świętej wiary, módl się za nami.
Święta Zuzanno, Oblubienico Chrystusa, módl się za nami.
Święta Zuzanno, odważnie wyznająca wiarę świętą, módl się za nami.
Święta Zuzanno, gorliwa apostołko Bożej prawdy, módl się za nami.
Święta Zuzanno, błądzących doprowadzająca do prawdziwej wiary, módl się za nami.
Święta Zuzanno, przykładzie mocnej nadziei, módl się za nami.
Święta Zuzanno, miłująca Chrystusa ponad życie, módl się za nami.
Święta Zuzanno, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, módl się za nami.
Święta Zuzanno, z Bogiem na modlitwie zjednoczona, módl się za nami.
Święta Zuzanno, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach, módl się za nami.
Święta Zuzanno, cierpliwie znosząca złość oprawców, módl się za nami.
Święta Zuzanno, podziwu godny wzorze stałości, módl się za nami.
Święta Zuzanno, wzorze czystości i męstwa, módl się za nami.
Święta Zuzanno, zbudowanie dla chrześcijan, módl się za nami.
Święta Zuzanno, ozdobo chrześcijańskich kobiet, módl się za nami.
Święta Zuzanno, ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot, módl się za nami.
Święta Zuzanno, ozdobo Kościoła świętego, módl się za nami.
Święta Zuzanno, chwało bohaterów chrześcijańskich, módl się za nami.
Święta Zuzanno, potężna orędowniczko u Boga, módl się za nami.
Święta Zuzanno, patronko cierpiących, módl się za nami.
Święta Zuzanno, patronko Rzymu, módl się za nami.
Święta Zuzanno, opiekunko nieszczęśliwych, módl się za nami.
Święta Zuzanno, ucieczko oczernianych, módl się za nami.
Święta Zuzanno, patronko umierających z Chrystusem. módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza,
W.: Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie Boże. Niech nas wspiera modlitwa świętej Zuzanny, męczenniczki Twojej, abyśmy zawsze doznawali skutków jej orędownictwa i mogli cieszyć się Twoją nieskończoną dobrocią. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
lub
Oto święta, która nie bała się gróźb prześladowców, bo Chrystus był jej mocą i źródłem męstwa, On jest jej światem na wieki. Bóg ją wybrał i bardzo umiłował, dał jej zamieszkać w swoim przybytku.
Św. Zuzanno módl się za nami!


Zobacz także: Święta Zuzanna – patronka nieszczęśliwych i oczernianych. Znaczenie imienia i życiorys


Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: