19 czerwca 2024


Św. Brat Albert

Litania do Świętego Brata Alberta


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Bracie Albercie, módl się za nami

Ojcze ubogich, módl się za nami
Opiekunie bezdomnych, módl się za nami
Bracie odrzuconych, módl się za nami
Orędowniku opuszczonych, módl się za nami
Przyjacielu poszukujących, módl się za nami
Powierniku strapionych, módl się za nami
Żarliwy miłośniku Chrystusa, módl się za nami
Wierny czcicielu Bożej Matki, módl się za nami
NIestrudzony naśladowco św. Franciszka, módl się za nami
Duchowy synu św. Jana od Krzyża, módl się za nami
Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę, módl się za nami
Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna, módl się za nami
Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich, módl się za nami
Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie, módl się za nami
Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom, módl się za nami
Bracie Albercie, kontemplujący Boże miłosierdzie, módl się za nami
Bracie Albercie, pełen wdzięczności za mękę Syna Bożego, módl się za nami
Bracie Albercie, głoszący Chrystusową miłość w obrazie Ecce Homo, módl się za nami
Bracie Albercie, przejęty dobrocią Jezusa w Eucharystii, módl się za nami
Bracie Albercie, porzucający sztukę, by służyć najmniejszym braciom Chrystusa, módl się za nami
Bracie Albercie, ubogi dla ubogich, módl się za nami
Bracie Albercie, odkrywający w najbiedniejszym godność Bożego dziecka, módl się za nami
Bracie Albercie, odnawiający zatarty obraz Chrystusa we wzgardzonych i grzesznych, módl się za nami
Bracie Albercie, dźwigający upadających i słabych, módl się za nami
Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi, módl się za nami
Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym każdy głodny może się nakarmić, módl się za nami
Bracie Albercie, ufający Bożej opatrzności, módl się za nami
Bracie Albercie, wytrwały w modlitwie, módl się za nami
Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty, módl się za nami
Bracie Albercie, rozmiłowany w Bogu, módl się za nami
Bracie Albercie, wspomagający wszystkich, którzy idą Twoimi śladami, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, św. Bracie Albercie,
– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś św. Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: