16 lipca 2024


Litania podczas burzy i grzmotów

Litania o ochronę przed skutkami gwałtownych wichrów i burzy


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Cherubinowie i Serafinowie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy,
Wszyscy święci Biskupi i Doktorowie,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pokutnicy,
Wszyscy święci Pielgrzymi i Pustelnicy,
Wszystkie święte Panny i Męczennice,
Wszystkie święte Wdowy i Małżonkowie,
Wszyscy święci Niewinni Młodziankowie,
Wszyscy Święci i Wybrani Boscy,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa,
Od przestrachu,
Od każdej szkody,
Od gniewu Twego,
Od teraźniejszej burzy,
Od szkodzącej ulewy,
Od szkodliwego gradu,
Od groźnych wichrów,
Od licznych błyskawic,
Od ogłuszającego grzmotu,
Od uderzenia pioruna,
Od pożaru,
Od porażenia piorunem,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Przez Twoją nieskończoną dobroć,
Przez miłosierdzie Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez litość Twoją,
Przez wszechmoc Twoją,
Przez sprawiedliwość Twoją,
Przez moc, z którą otworzyłeś obłoki,
Przez władzę, którą masz nad wszelkim stworzeniem,
Przez potęgę, z którą rozkazywałeś burzy i wichrom,
rzez Twoje zwycięstwo nad szatanem,
Przez chwałę, z którą wstąpiłeś na obłokach do nieba,
Przez majestat, w którym w dzień sądu przyjdziesz z nieba w obłokach,

Przez przyczynę Twojej Matki, wysłuchaj nas, Panie.
Przez moc Apostołów,
Przez potęgę Twoich Ewangelistów,
Przez cierpienie Twoich Męczenników,
Przez życie Twoich Wyznawców,
Przez zasługi wszystkich Twoich Świętych,
W dzień Twego sądu,
My, grzeszni, Ciebie prosimy,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy,
Abyś karanie od nas oddalić raczył, Ciebie prosimy,
Abyś się nam miłosiernym okazał, Ciebie prosimy,
Abyś nam łaskę Twoją wyświadczyć raczył, Ciebie prosimy,
Abyś nas zachować raczył, Ciebie prosimy,
Abyś nas strzec raczył, Ciebie prosimy,
Abyś nas ocalić raczył, Ciebie prosimy,
Abyś nas od wszelkiego niebezpieczeństwa obronić raczył, Ciebie prosimy,
Abyś nas od tej burzy i piorunów uwolnić raczył, Ciebie prosimy,
Abyś te chmury rozpędzić raczył, Ciebie prosimy,
Abyś te potężne wichry uśmierzyć raczył, Ciebie prosimy,
Abyś wszystkim podróżującym raczył stać się Opiekunem, Ciebie prosimy,
Abyś nasze pola, łąki, mieszkania i całą majętność w całości zachować raczył, Ciebie prosimy,
Abyś nas od nagłej śmierci zachować raczył, Ciebie prosimy,
Abyś sprawiedliwy gniew Twój powstrzymać raczył, Ciebie prosimy,
Abyś nas wysłuchać raczył, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, wszystkie siły przyrody są Tobie posłuszne, pokornie Cię błagamy, uśmierz gwałtowne nawałnice i spraw, aby nasza trwoga zmieniła się w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.