19 czerwca 2024


Litania za konających


Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za tę duszę
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za tę duszę
Święty Ablu, módl się za tę duszę
Wszyscy Sprawiedliwi, módlcie się za tę duszę
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za tę duszę
Święty Abrahamie, módl się za tę duszę
Święty Józefie, módl się za tę duszę
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za tę duszę
Święty Piotrze, módl się za tę duszę
Święty Pawle, módl się za tę duszę
Święty Andrzeju, módl się za tę duszę
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za tę duszę
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za tę duszę
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie, módlcie się za tę duszę
Święty Szczepanie, módl się za tę duszę
Święty Wawrzyńcze, módl się za tę duszę
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za tę duszę
Święty Sylwestrze, módl się za tę duszę
Święty Grzegorzu, módl się za tę duszę
Święty Augustynie, módl się za tę duszę
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za tę duszę
Święty Benedykcie, módl się za tę duszę
Święty Franciszku, módl się za tę duszę
Święty Kamilu, módl się za tę duszę
Święty Janie Boży, módl się za tę duszę
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za tę duszę
Święta Anno, módl się za tę duszę
Święta Mario Magdaleno, módl się za tę duszę
Święta Łucjo, módl się za tę duszę
Wszystkie święte Panny i Wdowy, módlcie się za tę duszę


Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nią


Bądź jej miłościw, odpuść jej Panie
Bądź jej miłościw, wybaw ją Panie
Od gniewu Twego, wybaw ją Panie
Od niebezpieczeństwa śmierci, wybaw ją Panie
Od złej śmierci, wybaw ją Panie
Od mąk piekielnych, wybaw ją Panie
Od wszelkiego złego, wybaw ją Panie
Od mocy szatańskiej, wybaw ją Panie
Przez narodzenie Twoje, wybaw ją Panie
Przez krzyż i mękę Twoją, wybaw ją Panie
Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw ją Panie
Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje, wybaw ją Panie
Przez wniebowstąpienie Twoje, wybaw ją Panie
Przez Ducha Świętego Pocieszyciela, wybaw ją Panie
W dzień Sądu, wybaw ją Panie


My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
Abyś jej grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas Panie


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison


Ojcze naszZdrowaś Maryjo
Któryś cierpiał za nas rany…

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: