23 września 2023


Koronka za dusze w czyśćcu cierpiące

Koronka za dusze w czyśćcu cierpiące


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ofiarowanie:
Boże mój, przez Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Ci odpusty, których będę mógł(a) dostąpić za dusze w Czyśćcu cierpiące (albo za duszę N.).

Na dużych paciorkach zwyczajnego różańca uczyń akt wiary, nadziei i miłości, jak następuje:
Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.
Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.
Kocham Cię, Panie, boś jest nieskończonej godzien miłości.

Na małych paciorkach dziesięć razy wezwanie:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

Zakończyć znakiem Krzyża Świętego i tą modlitwą:
Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci odpusty, jakich mogłem(am) dostąpić i proszę Cię, abyś je przyjął za dusze w Czyśćcu cierpiące, (albo za duszę N.).

W kilka minut możemy odmówić tę koronkę, a przez pozyskane odpusty ulżymy męczarni duszom czyśćcowym, które wyproszą nam od Boga łaski, potrzebne do ćwiczenia siew cnotach, i pozyskanie Nieba.

Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością!
Słodkie Serce Maryi, módl się za nami!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.