19 czerwca 2024


modlitwa o pracę

Modlitwa o pracę


Modlitwa do św. Józefa o pracę

Święty Józefie, Ty jesteś patronem wszystkich robotników,
wyjednaj mi łaskę znalezienia pracy, abyśmy ja i moja rodzina mogli godnie żyć.
I naucz mnie szacunku dla pracy i dla wszystkich obowiązków.
Święty Józefie naucz mnie  wdzięcznie i radośnie się rozwijać, a także wykorzystywać dane mi przez Boga talenty
Naucz mnie  wytrwale i  sumiennie  pracować.
Abym również nie zapomniał, że kiedyś będę musiał złożyć przed Bogiem rachunek za niewykorzystane dobra.
Pozwól doznać Twojej pomocy i orędownictwa, o które Ciebie gorąco proszę.
Amen.

Modlitwa o dobrą pracę do św. Andrzeja Bobolo

Święty Andrzeju Bobolo,
nasz wielki Patronie!

W Twojej posłudze kapłańskiej
byłeś gorliwym pracownikiem
trudzącym się w Bożej winnicy.

Swą pracę pojmowałeś jako służbę
dla wspólnego dobra.

Twój przykład uczy nas
uznania wartości pracy
w spełnieniu powołania
całego naszego życia.

Wspieraj nas w odkrywaniu zajęcia,
jakiego Bóg od nas oczekuje,
byśmy dzięki niemu służyli
wzrastaniu dobra w świecie
w postawie służby i miłości.

Prosimy Cię o to przez Jezusa,
Twojego i naszego Pana,
który z Ojcem w jedności Ducha Świętego
króluje teraz i na wieki.

Amen.

Zobacz także: Modlitwa o znalezienie pracy

Modlitwa o pracę

Boże Ojcze,

Przychodzę przed Twoją obecność z pokornym sercem, prosząc Cię o łaskę i pomoc w znalezieniu odpowiedniej pracy. Wiem, że Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i mocy, a Twoja opieka obejmuje każdy aspekt naszego życia.

Proszę, Boże, otwórz drzwi dla mnie i prowadź mnie na drogę, która jest zgodna z Twoją wolą. Módlę się o możliwość znalezienia pracy, która będzie dla mnie źródłem zadowolenia, spełnienia i godnego utrzymania.

Wiem, że poszukiwanie pracy może być czasem trudnym i pełnym niepewności. Proszę, daj mi odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom, cierpliwość w oczekiwaniu i mądrość w podejmowaniu decyzji.

Módlę się również, abyś otoczył mnie swoją łaską i błogosławieństwem na obecnym miejscu pracy, jeśli jeszcze nie jest czas na zmianę. Pomóż mi być lojalnym, sumiennym i odpowiedzialnym pracownikiem, który służy innym i daje świadectwo Twojej miłości.

Boże, proszę Cię również o wsparcie dla wszystkich tych, którzy szukają pracy. Ukaż im swoje miłosierdzie, udziel im siły i nadziei w tych trudnych czasach.

Dziękuję Ci, Boże, za Twoje obecność i za to, że zawsze słuchasz naszych modlitw. Módlę się o Twoje prowadzenie i błogosławieństwo w moim poszukiwaniu pracy.

W imię Jezusa Chrystusa, Amen.

Nowenna oo Św. Józefa

Odmawiamy przez 9 kolejnych dni.

Święty Józefie, najwierniejszy Ojcze,
Żywicielu Boskiego Dziecięcia, dziewiczy Mężu Matki Bożej,
potężny Opiekunie Kościoła Świętego,
przychodzę do Ciebie, aby polecić się Twej szczególnej opiece.
Tyś niczego innego nie pragnął na tym świecie,
jak tylko chwały Bożej i dobra bliźniego.

Wszystko oddałeś Zbawicielowi, a radością Twą były modlitwa, praca,
poświęcenie, cierpienie i śmierć dla Niego.

Nieznanym byłeś na tym świecie, a przecież znanym Jezusowi,
On to bowiem spoglądał z radością na Twe proste i ukryte w Nim życie.

Święty Józefie, Tyś pomógł już tak wielu ludziom,
przychodzę więc do Ciebie z wielką ufnością.
Ty widzisz w Bożym świetle to, czego mi brakuje,
znasz moje troski, trudności i boleści.
Polecam Twej ojcowskiej trosce moje starania o znalezienie pracy.
Składam je w Twoje ręce, które ocaliły Dzieciątko Jezus.

Ale przede wszystkim błagam Cię o łaskę, bym nigdy nie rozłączył się z Jezusem
przez grzech śmiertelny, bym Go poznawał i kochał Go coraz bardziej,
podobnie jak i Jego Świętą Matkę.
Proszę Cię też o łaskę, bym mógł zawsze żyć w obecności Boga,
bym mógł wszystko robić dla Jego chwały i dobra dusz
oraz by dane mi było zaznać błogosławionej wizji Boga,
abym mógł wraz z Tobą głosić Jego chwałę na wieki wieków.
Amen.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: