19 czerwca 2024


Modlitwa o znalezienie zguby

Modlitwa o znalezienie zguby


Modlitwa o odnalezienie zagubionej rzeczy

Święty Antoni wielką łaską obdarzył cię Bóg, czyniąc cię patronem rzeczy zagu­bionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do ciebie, ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zaginionej, której bezskutecznie szukam.

Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wy­świadczył tobie, posyłając do ciebie wszystkich strapionych, ufających, że twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za twoim wstawiennictwem umarli otrzymywa­li życie, błądzący dobrą radę, uciśnieni pocie­chę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, więźniowie wolność, podróżujący pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni  swój majątek, znajdu­jący się w niebezpieczeństwie ocalenie a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszę­dzie doznajemy owoców twego wstawiennictwa u tronu Bożego.

Wyjednaj mi tę łaskę, abym ja także był jed­nym z tych, którzy doznali twojej pomocy. Po­lecam twej opiece to, co zgubiłem a jeżeli zgadza się to z wolą Bożą, to spraw,abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Bożej i twojej chwale. Amen.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: