15 lipca 2024


Modlitwa rodziców za dzieci

Modlitwa rodziców za dzieci


Boże w Trójcy Jedyny,
z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci,
które do Ciebie należą.

Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece.
Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci,
zachowaj je w zdrowiu,
broń od złych przygód,
aby bezpiecznie mogły rosnąć na Twoją chwałę i naszą radość.

Synu Boży, Jezu Chryste,
strzeż wiary naszych dzieci,
daj łaskę, aby były wierne tobie
i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.

Duchu Święty Boże,
udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach
i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźniemu.
Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

Boże, wspieraj nas, rodziców,
abyśmy słowem trafiali do serc dzieci,
a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia.
Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra.
Obudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw,
niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boże Trójedynego.

Amen.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.