16 lipca 2024


Modlitwa w czasie burzy

Modlitwa w czasie burzy


W czasie burzy i innych zagrożeń, w wielu religiach i kulturach, ludzie odmawiają modlitwy, aby prosić Boga o ochronę i bezpieczeństwo. W katolicyzmie popularne są modlitwy takie jak „Anioł Pański” i „Ojcze nasz„, które odmawia się w czasie niebezpieczeństwa.


Boże Wszechmogący i Miłosierny, w czasie tej burzy, kiedy grzmi i błyska, kiedy wiatr hula i deszcz pada, przysięgam Ci swoje zaufanie i ufność.

Błagam Cię, abyś chronił nasze rodziny, nasze domy i nasze miejsca pracy. Prosimy Cię o opiekę nad tymi, którzy są samotni, boją się i są w niebezpieczeństwie.

Dziękujemy Ci za Twoją opiekę nad nami, za nasze życie i wszystko, co mamy. Proszę, abyś dał nam siłę, abyśmy byli odważni w obliczu niepokoju i strachu.

Błagam Cię, Boże, o ustanie tej burzy i o przyniesienie spokoju i bezpieczeństwa.
Amen.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.