16 lipca 2024


Modlitwa za zmarłe dziecko

Modlitwa za zmarłe dziecko


Panie Jezu, Ty nas wezwałeś, byśmy nie gardzili żadnym z tych małych, 
bo ich aniołowie wpatrują się w oblicze Ojca, przyjmij do swego domu dzieci, 
które zmarły przed swoimi narodzinami. 
Wierzymy, że moc Twego krzyża obejmuje ich krótkie życie na ziemi, a Twoje zmartwychwstanie otwiera im bramy nieba.
Błogosławimy Cię za każdego, kto uszanował godność tych dzieci, przez pogrzeb godny człowieka.

Prosimy Cię za rodziców każdego z tych dzieci, byś ich pocieszył i napełnił swoją łaską. 
Niech Twój Święty Duch Pocieszyciel będzie im mocą w chwilach bólu i cierpienia,
niech koi ich rany i serca napełnia nadzieją życia wiecznego.

Prosimy Cię także za każde dziecko, które dziś rośnie w łonie swojej matki:
niech Twoi aniołowie otoczą te dzieci swoją opieką, niech umacniają rodziców i dają mądrość opiekującym się nimi lekarzom.
Prosimy Cię o dobre narodziny i szczęśliwe, wierne Tobie życie – dla nich i dla nas.

Maryjo, Pani Licheńska, Bolesna Matko Jezusa, która patrzyłaś na śmierć Twego Syna,
otocz macierzyńską opieką dzieci zmarłe przed narodzinami, ich matki i ojców.

A nam wyproś serca wrażliwe, byśmy nigdy nie wzgardzili żadnym z tych najmniejszych. Amen.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.