3 grudnia 2023


Modlitwa za zmarłego syna

Modlitwa za zmarłego syna


Wszechmogący Boże, spodobało się Tobie odwołać mego syna z tego świata. Z serca zranionego bólem rozłąki polecam go Twemu bezmiernemu miłosierdziu. Błagam Cię, przez przyczynę Maryi, Matki Bolesnej stojącej pod krzyżem Jezusa, daruj mu wszelkie przewinienia, obdarz go miłością przebaczającą i przemieniającą na wzór Chrystusa, uwolnij go od wszystkiego, co jest przyczyną jego czyśćca i pozwól mu jak najszybciej osiągnąć pełnię życia w jedności z Trójcą Przenajświętszą, Niepokalaną Maryją i wszystkimi świętymi. Amen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: