3 grudnia 2023


Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci

Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci


Istnieje kilka modlitw, które można odmówić za zmarłego w dniu jego śmierci . Jednak najważniejszą jest modlitwa różańcowa. Oto sposób jej odmawiania:

 1. Rozpocznij modlitwę różańcową, trzymając różaniec w ręce.
 2. Odmów tajemnice różańca, na przykład Bolesne, Radosne, Światła lub Chwalebne, w zależności od swojego wyboru.
 3. Następnie odmawiaj dziesiątek różańca, mówiąc:
  a. Ojcze nasz
  b. Zdrowaś Maryjo
  c. Wierzę w Boga
 4. Po odmówieniu dziesiątku różańca, powiedz specjalną modlitwę za zmarłego. Możesz użyć takiej lub podobnej formuły:”Prosimy Cię, Panie, za duszę naszego brata/siostry (imię zmarłego), który/która odszedł/a od nas. Weź go/ją do siebie w swoje królestwo i obdarz go/ją wiecznym spokojem.”
 5. Kontynuuj odmawianie tajemnicy różańca i dziesiątka modlitw za zmarłego, aż odmówisz cały różaniec.
 6. Na zakończenie modlitwy różańcowej odmów modlitwę „Zdrowaś Maryjo” i „Ojcze nasz” za duszę zmarłego.

Ta modlitwa ma na celu prośbę o Boże miłosierdzie i przebaczenie dla duszy zmarłej oraz o jej wsparcie w drodze do wieczności. Modlitwa różańcowa jest często stosowana w takiej sytuacji, ale oczywiście możesz także odmawiać inne modlitwy, które uważasz za odpowiednie. Ważne jest, aby modlitwa była wyrazem twojej wiary i pobożności w tej trudnej chwili.


Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci 

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż świętym Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny.
Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.); jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: