19 czerwca 2024


Mojżesz tablice z przykazaniami

Co powiedział Mojżesz, gdy otrzymał tablice z przykazaniami?


Według biblijnej relacji zawartej w Księdze Wyjścia w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz otrzymał Tablice Przykazań na górze Synaj, zareagował na okoliczność tę z wielkim zaskoczeniem i smutkiem. Gdy wrócił z góry do obozu Izraelitów i ujrzał, że lud złamał Przykazania, rzucił kamienie z tablicami na ziemię, niszcząc je. Później ponownie wspiął się na górę, gdzie otrzymał nowe tablice. Oto fragment Księgi Wyjścia (Wyjścia 32:15-19):

15 Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. 16 Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach. 17 A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: «W obozie rozlegają się okrzyki wojenne». 18 On zaś odpowiedział: «To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos pieśni klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów*». 19 A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry.”

Ten epizod przedstawia reakcję Mojżesza na złamanie Przykazań przez Izraelitów i jego gniew na widok bałwochwalstwa, co doprowadziło do zniszczenia pierwszych tablic.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: