19 czerwca 2024


ile tablic otrzymał Mojżesz

Ile tablic dostał Mojżesz?


Mojżesz otrzymał dwie tablice przykazań od Boga na górze Synaj, zgodnie z relacją biblijną. Pierwsze tablice zostały napisane przez samego Boga, a Mojżesz otrzymał je podczas swojego pierwszego spotkania z Bogiem na górze. Jednak kiedy Mojżesz wrócił do obozu Izraelitów, zobaczył, że lud złamał Przykazania, co spowodowało jego gniew. W wyniku tego gniewu, Mojżesz rzucił te pierwsze tablice na ziemię i zniszczył je (Księga Wyjścia 32:15-19).

Później, po tym wydarzeniu, Mojżesz ponownie wspiął się na górę, gdzie Bóg ponownie wyrył Przykazania na nowych tablicach, które również otrzymał od Boga. Te drugie tablice były identyczne z pierwotnymi i zostały przechowane w Arce Przymierza, zgodnie z późniejszymi instrukcjami Boga (Księga Wyjścia 34:1-4; Księga Powtórzonego Prawa 10:1-5).

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: