19 czerwca 2024


śmierć mojżesza

Jak i gdzie umarł Mojżesz?


Według Starego Testamentu, Mojżesz zmarł na górze Nebo, z widokiem na ziemię obiecaną. Opis śmierci Mojżesza znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa (Pwt 34:1-8).

Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, całą – Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie, Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru. Rzekł Pan do niego: «Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu. Dałem ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz». Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. W chwili śmierci miał Mojżesz sto dwadzieścia lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły. Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez trzydzieści dni. Potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu.

Mojżesz wspiął się na górę Nebo, a Pan pokazał mu całą ziemię obiecaną, od Dan na północy do Negeb na południu. Jednak Mojżeszowi nie wolno było wejść do tej ziemi. Pan powiedział mu, że zmarł i zostanie z ludem swojego narodu. Potem Mojżesz umarł, a Pan osobiście pochował go w miejscu, które nie było znane ludziom.

Werset 34:7 z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 34:7) mówi:

W chwili śmierci miał Mojżesz sto dwadzieścia lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły

Dalej (wersety 6-7) opisuje, że Pan pochował Mojżesza w dolinie w Moab, ale nie podaje dokładnego miejsca. Werset 7 dodaje, że Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, a jego wzrok nie był przyćmiony.

Miejsce pochówku Mojżesza pozostaje tajemnicą, ponieważ nikt nie wie, gdzie dokładnie został pochowany. Ta wersja opowieści w Biblii skupia się na zakończeniu życia Mojżesza, jego roli jako przywódcy izraelskiego ludu i symbolicznym przeniesieniu władzy na Jozuego, który poprowadził Izrael do ziemi obiecanej.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: