19 czerwca 2024


Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce


Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce

Kościół katolicki w Polsce jest podzielony na kilka szczebli administracyjnych. Najwyższym szczeblem jest Stolica Apostolska z siedzibą w Watykanie, która nadzoruje cały Kościół katolicki na całym świecie. Kolejnym szczeblem jest Polski Episkopat Katolicki.

Polski Episkopat Katolicki jest związkiem biskupów diecezjalnych Kościoła katolickiego w Polsce. Jego głównym celem jest koordynacja działań biskupów diecezjalnych oraz reprezentowanie ich wobec Watykanu i rządu polskiego. Episkopat skupia biskupów diecezjalnych, biskupów pomocniczych, biskupów seniorów oraz biskupów koadiutorów. Przewodniczącym Episkopatu jest Metropolita Warszawski, aktualnie Abp Marek Jędraszewski.

Poniżej poziomu episkopatu Kościół katolicki w Polsce dzieli się na kilka archidiecezji i diecezji. Archidiecezja jest kierowana przez arcybiskupa i jest zazwyczaj większym, bardziej zurbanizowanym obszarem, podczas gdy diecezja jest kierowana przez biskupa i jest zazwyczaj mniejszym, bardziej wiejskim obszarem. Każda archidiecezja i diecezja jest dalej podzielona na parafie, którymi kieruje ksiądz i które są podstawową jednostką Kościoła katolickiego.

Kościół w Polsce posiada również wiele innych organizacji i instytucji, takich jak:

 • seminaria kształcące księży,
 • szkoły i uniwersytety katolickie,
 • zakony i zgromadzenia zakonne,
 • organizacje charytatywne,
 • organizacje i ruchy świeckie.

Wszystkie te organizacje i instytucje znajdują się pod przewodnictwem biskupa diecezji lub arcybiskupa archidiecezji.

Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce:

 1. Diecezje: są to podstawowe jednostki administracyjne Kościoła, które obejmują określony obszar geograficzny i podlegają pod biskupa diecezjalnego. W Polsce istnieje 41 diecezji.
 2. Dekanaty: są to pododdziały diecezji, które obejmują określoną część diecezji i podlegają pod proboszcza dekanatu. W Polsce istnieje 1135 dekanatów.
 3. Parafie: są to najmniejsze jednostki administracyjne Kościoła, które obejmują określoną część dekanatu i podlegają pod proboszcza parafialnego. W Polsce istnieje 10 361 parafii katolickich.
 4. Kolegiaty: jest to specjalny typ parafii, który jest pod opieką kapłana-kolejarza, który jest odpowiedzialny za opiekę duchową nad wiernymi.
 5. Zgromadzenia zakonne: są to grupy kapłanów i zakonników, którzy żyją według określonego reguły zakonnej i podlegają pod przełożonego zgromadzenia.
Diecezje i metropolie Kościoła katolickiego w Polsce
Źródło: Struktura administracyjna Kościoła katolickiego w Polsce
i podstawowe statystyki – stat.gov.pl

Jednostki administracyjne Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Polsce:

 • Metropolia białostocka
  • Archidiecezja białostocka
  • Diecezja drohiczyńska
  • Diecezja łomżyńska
 • Metropolia częstochowska
  • Archidiecezja częstochowska
  • Diecezja radomska
  • Diecezja sosnowiecka
 • Metropolia gdańska
  • Archidiecezja gdańska
  • Diecezja pelplińska
  • Diecezja toruńska
 • Metropolia gnieźnieńska
  • Archidiecezja gnieźnieńska
  • Diecezja bydgoska
  • Diecezja włocławska
 • Metropolia katowicka
  • Archidiecezja katowicka
  • Diecezja gliwicka
  • Diecezja opolska
 • Metropolia krakowska
  • Archidiecezja krakowska
  • Diecezja bielsko-żywiecka
  • Diecezja kielecka
  • Diecezja tarnowska
 • Metropolia lubelska
  • Archidiecezja lubelska
  • Diecezja sandomierska
  • Diecezja siedlecka
 • Metropolia łódzka
  • Archidiecezja łódzka
  • Diecezja łowicka
 • Metropolia poznańska
  • Archidiecezja poznańska
  • Diecezja kaliska
 • Metropolia przemyska
  • Archidiecezja przemyska
  • Diecezja rzeszowska
  • Diecezja zamojsko-lubaczowska
 • Metropolia szczecińsko-kamieńska
  • Archidiecezja szczecińsko-kamieńska
  • Diecezja koszalińsko-kołobrzeska
  • Diecezja zielonogórsko-gorzowska
 • Metropolia warmińska
  • Archidiecezja warmińska
  • Diecezja elbląska
  • Diecezja ełcka
 • Metropolia warszawska
  • Archidiecezja warszawska
  • Diecezja płocka
  • Diecezja warszawsko-praska
 • Metropolia wrocławska
  • Archidiecezja wrocławska
  • Diecezja legnicka
  • Diecezja świdnicka
 • Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

Ostatnio dodane modlitwy: