19 czerwca 2024


Skróty ksiąg biblijnych


Skróty ksiąg biblijnych

Co oznaczają skróty w Biblii?

Skróty w Bibliach oznaczają skróconą formę tytułów ksiąg biblijnych, które są używane w różnych wersjach Biblii. Skróty te mogą różnić się w zależności od języka i wersji Biblii.

Jak czytać skróty i oznaczenia biblijne?

Aby czytać oznaczenia w Biblii, należy zwrócić uwagę na kilka różnych elementów. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na księgę, rozdział i werset, który jest czytany. Po drugie, należy zwrócić uwagę na kontekst wersetu, tj. na teksty poprzedzające i następujące po nim. Po trzecie, należy zwrócić uwagę na tłumaczenie, którego się używa, ponieważ różne tłumaczenia mogą różnić się od siebie. Po czwarte, należy zwrócić uwagę na komentarze i przypisy, które mogą pomóc w zrozumieniu tekstu.

Aby przeczytać skróty biblijne, należy najpierw poznać skróty dla poszczególnych ksiąg biblijnych. Skróty te zwykle składają się z trzech lub czterech liter i są pisane w języku łacińskim lub angielskim. Wszystkie skróty nazw ksiąg z Nowego i Starego Testamentu w języku polskim znajdują się poniżej.

Przeczytaj także:

  1. Biblia – definicja
  2. Co oznacza słowo biblia?
  3. Kiedy powstała biblia?
  4. W jakich językach jest biblia?

Skróty nazw ksiąg biblijnych w języku polskim


Księgi Starego Testamentu

L.p.Pełna nazwa księgiSkrót księgi
1.Księga RodzajuRdz
2.Księga WyjściaWj
3.Księga KapłańskaKpł
4.Księga LiczbLb
5.Księga Powtórzonego PrawaPwt
6.Księga JozuegoJoz
7.Księga SędziówSdz
8.Księga RutRt
9.1 Księga Samuela1 Sm
10.2 Księga Samuela2 Sm
11.1 Księga Królewska1 Krl
12.2 Księga Królewska2 Krl
13.1 Księga Kronik1 Krn
14.2 Księga Kronik2 Krn
15.Księga EzdraszaEzd
16.Księga NehemiaszaNe
17.Księga TobiaszaTb
18.Księga JudytyJdt
19.Księga EsteryEst
20.1 Księga Machabejska1 Mch
21.2 Księga Machabejska2 Mch
22.Księga HiobaHi
23.Księga PsalmówPs
24.Księga PrzysłówPrz
25.Księga Koheleta (Eklezjastes)Koh
26.Księga Pieśni nad pieśniamiPnp
27.Księga MądrościMdr
28.Mądrość Syracha (Eklezjastyk)Syr
29.Księga IzajaszaIz
30.Księga JeremiaszaJer
31.LamentacjeLm
32.Księga BaruchaBa
33.Księga EzechielaEz
34.Księga DanielaDn
35.Księga OzeaszaOz
36.Księga JoelaJl
37.Księga AmosaAm
38.Księga AbdiaszaAb
39.Księga JonaszaJon
40.Księga MicheaszaMi
41.Księga NahumaNa
42.Księga HabakukaHa
43.Księga SofoniaszaSo
44.Księga AggeuszaAg
45.Księga ZachariaszaZa
46.Księga MicheaszaMl

Księgi Nowego Testamentu

L.p.Pełna nazwa księgiSkrót księgi
1.Ewangelia wg św. MateuszaMt
2.Ewangelia wg św. MarkaMk
3.Ewangelia wg św. ŁukaszaŁk
4.Ewangelia wg św. JanaJ
5.Dzieje ApostolskieDz
6.List św. Pawła Apostoła do RzymianRz
7.1 List św. Pawła Apostoła do Koryntian1 Kor
8.2 List św. Pawła Apostoła do Koryntian2 Kor
9.List św. Pawła Apostoła do GalatówGal
10.List św. Pawła Apostoła do EfezjanEf
11.List św. Pawła Apostoła do FilipianFlp
12.List św. Pawła Apostoła do KolosanKol
13.1 List św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan1 Tes
14.2 List św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan2 Tes
15.1 List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza1 Tym
16.2 List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza2 Tym
17.List św. Pawła Apostoła do TytusaTyt
18.List św. Pawła Apostoła do FilemonaFlm
19.List do HebrajczykówHbr
20.List św. Jakuba ApostołaJk
21.1 List św. Piotra Apostoła1 P
22.2 List św. Piotra Apostoła2 P
23.1 List św. Jana Apostoła1 J
24.2 List św. Jana Apostoła2 J
25.3 List św. Jana Apostoła3 J
26.List św. Judy ApostołaJud
27.Apokalipsa św. Jana ApostołaAp

Pozostałe skróty

SkrótPełna nazwaSkrótPełna nazwa
aram.aramejskirkprękopis, -y
gr.greckiSam.Samarytański tekst
hebr.hebrajskisyr.syryjski przekład
kod.kodeks (rękopis)Targ.Targum, -y
LXXSeptuaginta, grecki przekład STtłum.tłumaczenie, tłumaczą
odm.odmienny, -ieTMtekst masorecki
oryg.oryginalnyVLstarołaciński przekład
par.miejsca paralelneWlgWulgata
popr.poprawka, poprawiająwgwedług
por.porównaj.zob.zobacz
przekł.przekład  

źródło: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie (http://parafia.zakliczyn.pl/)

Ostatnio dodane modlitwy: